Pixel Crow Games S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Pixel Crow Games S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pixel Crow Games S.A. (WZA), na dzień 16 maja 2022 roku na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie. W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, proponowane zmiany statutu Spółki, informacja o … Dowiedz się więcej