Pixel Crow Games S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Pixel Crow Games S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pixel Crow Games S.A. (WZA), na dzień 16 maja 2022 roku na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

W załączeniu:

  • pełna treść ogłoszenia,
  • proponowane zmiany statutu Spółki,
  • informacja o liczbie akcji i głosów,
  • projekty uchwał,
  • formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem