Treść ogłoszenia o zwołaniu

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Treść podjętych uchwał

ROK 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16 maja 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022 r.

Uchwały ZWZ 2021r.

ROK 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 8 października 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021 r.

Uchwały ZWZ 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2021 r.

Projekt uchwał ZWZ 2021 r.

Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 17 marca 2021 r.

Ogłoszenie NWZ 2021 r.

Projekt uchwał NWZ 2021 r.

Formularz pełnomocnictwa NZW 2021 r.

Uchwały NWZ 2021 r.

ROK 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2020 r.

Projekt uchwał ZWZ 2020 r.

Formularz pełnomocnictwa 2020 r.

Uchwały ZWZ 2020 r.