AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW
Movie Games Spółka Akcyjna 69 946 687 50,92 69 946 687 50,92
Maciej Miąsik 17 038 267 12,40 17 038 267 12,40
Łukasz Pisarek 11 358 844 8,27 11 358 844 8,27